0
این چند وقت اخیر، قیمت خودرو رشد نسبتا زیادی داشته است؛ فرقی هم نمی‌کند که وارداتی باشد یا مونتاژ و حتی تولید داخل.