0
این هفته بهرام به همراه امین آزاد، سازنده‌ی مستند خودروی رینگ اسپرت کنار هم نشسته‌اند تا درمورد ویژگی‌های این خودرو صحبت کنند