0
در غیاب اسماعیل دلخموش، مجید نوردوست در قسمت این هفته‌ی پادکست‌های سینما از فروش فیلم‌های هفته‌ی گذشته‌ی ایالات متحده می‌گوید