0
دومین قسمت مستند خودرو «رینگ اسپورت» فردا منتشر می‌شود. این قسمت با عنوان «آن مرد با ماک آمد» درمورد اولین کارخانه تولید ماشین در ایران است.