0
در این قسمت از مستند خودرو رینگ‌ اسپرت می‌خواهیم درباره‌ی روزهایی صحبت کنیم که صنعت خودروسازی ایران جان تازه‌ای گرفت. تولید خودرو در ایران با ماک آغاز شد.