0
ابتدای نمایشگاه دیترویت بود که فورد و شورولت با پیکاپ‌تراک‌هایشان برای مدعیان قدرت، خط و نشان کشیدند.