0
از اساطیر نورس، پیش‌زمینه‌های داستانی مورد نیاز برای بازی کردن God of War، چگونگی ساخت بازی، تغییرات بزرگ روند آن و اساسا هر چیزی که لازم باشد صحبت کرده‌ایم