0
هکر‌ها به تازگی موفق شدند که راهی برای اجرای بازی‌های کنسول PS2 روی PS4 پیدا کنند. در چند ماه گذشته هکرها توانسته‌اند راهی پیدا کنند تا بتوانند به وسیله آن نرم‌افزارهای غیررسمی را روی PS4 اجرا کنند.