0
در سه ماهه گذشته بیش از 19 میلیارد برنامه از فروشگاه پلی‌استور شرکت گوگل دانلود شد. این میزان دانلود نزدیک به 11.5 میلیارد دلار درآمد برای گوگل به همراه داشته است.