0
سال 2005 بود که جیپ از اتاق شاسی‌بلند بزرگ خود تحت عنوان کامندر (Commander) در نمایشگاه خودرو نیویورک رونمایی کرد.