0
امروز میزبان محمدهادی فهیمی هنزائی یکی از کارشناسان فعال حوزه حیات‌وحش هستیم. فهیمی که چند سالی است تحقیق و کار اجرایی می‌کند.