0
چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، قسمت چهارم مستند خودرو رینگ اسپرت درباره میتسوبیشی میراژ منتشر شد.ما هم فرصت را مناسب دیدیم تا نظرتان را درباره‌ی این ژاپنی بپرسیم؟