0
تلگرام پروژه جدیدی را به اسم تلگرام X معرفی کرد. این نسخه در حال حاضر برای اندروید و iOS عرضه شده است. این ویدئو برای معرفی تلگرام ایکس منتشر شده است.