0
در جدیدترین اپیزود مستند ماشین گرندتور، جرمی کلارکسون شاسی‌بلند تسلا مدل X را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و از این خودرو تعریف و تمجید می‌کند.