0
چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، قسمت ششم مستند خودرو رینگ اسپرت درسایت دیجی‌کالامگ منتشر شد و نسل اول فورد موستانگ مورد ارزیابی قرار گرفت.