0
امروز تصمیم گرفتیم کلیپ درگ بین نماینده آلمانی و آمریکایی را برایتان انتخاب کنیم اما پیش از تماشای ویدیو، حدس می‌زنید کدام‌یک پیروز میدان می‌شود؟