0
چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، قسمت هفتم مستند خودرو رینگ اسپرت درسایت دیجی‌کالامگ منتشر شد و پژو 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت.