0
نمی‌شود کسی از طرفداران پروپاقرص ب‌ام‌و باشد ولی ب‌ام‌و M8 را نشناسد؛ همان اسطوره دوست‌داشتنی، همان آلمانی مغرور و همان باواریایی قدرتمند.