0
فصل ۲۰۱۷ فرمول یک با تمام اتفاقات و چالش‌های فراوان بالاخره به آخر راه رسید؛ از رقابت تنگاتنگ تیم قرمز پوش فراری با مرسدس قهرمان تا مشکلات موتور مک‌لارن