0
همیشه توصیه می‌شود که آب زیاد بنوشیم به خصوص در فصل سرما ممکن است بر اثر تشنگی کمتر متوجه کم‌آبی بدن نشویم تا به حال فکر کرده‌اید اگر آب ننوشیم چه می‌شود؟