0
در فیزیک درباره‌ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ خوانده‌ایم. این اصل آن‌قدر معروف است که هرکس مقداری به فیزیک یا هوافضا علاقمند باشد درباره‌ی آن شنیده‌ است.