0
امید حاتمی فارغ التحصیل دکتری ریاضیات از دانشگاه کمبریج است و در حال حاضر پست داک در پژوهشکده دانش های بنیادی(IPM) است. در این ویدیوکست با او مصاحبه می‌کنیم