0
«تسلا موتورز»(TESLA MOTORS)، شرکت خودروسازی آمریکایی است که تولیدکنندهٔ خودروهای برقی و قطعات موردنیاز ترن‌های برقی است