0
با توجه به موفقیت دوربین گوشی‌های گوگل پیکسل هوش مصنوعی نشان داده است که می‌تواند تحولی را در دوربین موبایل و عکاسی موبایل ایجاد کند.