اعزام سه گروه از بیماران برای حج ممنوع شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0