تخلیه مسجد شرق لندن در پی تهدید به بمبگذاری
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0