انفجاری مهیب کابل را به لرزه درآورد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0