تحریم جدید ایران در آستانه استراتژی جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خزانه داری آمریکا چند سازمان را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. 

چهار سازمان از جمله یک شرکت چینی به این بهانه تحت تحریم قرار گرفته اند. 

همچنین آمریکا چند شرکت و فرد ایرانی دیگر را نیز  در فهرست تحریم های جدید خود قرار داده است.

0