هوای تهران ناسالم است

به گزار ش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران، امروز  هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

میزان ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۴۳ قرار دارد. 

0