سازمان ملل پایان دوره انتقالی در لیبی را خواستار شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0