بیمارستان های کرمان در حالت آماده باش قرار گرفتند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0