کشورهای اسلامی «ساف» را مورد حمایت مالی قرار دهند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0