جسد ۷جانباخته هواپیمای ترکیه به پایین کوه منتقل شد

حمید ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت جسد سرنشینان هواپیمای ترک به پایین کوه آورده شده است، اظهار داشت: جسدها با بهره گیری از باکس و بالگرد به پایین کوه انتقال داده شده اند.

وی اظهار داشت:  تاکنون سه مرتبه بالگرد به ارتفاعات کوه هلن برای انتقال اجساد اعزام شده است.

0