توقف اعلام آمارهای رشد اقتصادی/برآورد رشد ۴.۶ درصدی در سال ۹۶

اگرچه حدود دو هفته‌ای تا پایان سال ۹۶ باقی مانده، اما هنوز نه مرکز آمار ایران و نه بانک مرکزی، گزارش رشد اقتصادی در فصل پاییز را اعلام نکرده‌اند؛ درحالیکه برآوردها حکایت از رشد۴.۶درصدی دارد. بیشتر بخوانید