هرچه بخواهیم موشک می‌سازیم و بُِردش را بالا می‌بریم/ نباید اغتشاشگران را ناز کرد چه دانشجو چه طلبه

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: باید با اغتشاشگر هر کس که هست چه دانشجو، چه طلبه و ... در قبال کارش برخورد شود. اگر می‌خواهید رأفت کنید اشکالی ندارد اما نازشان نکنید و جوری نشود که تلقی کنیم دغدغه برخی افراد آزادی اغتشاشگران است. بیشتر بخوانید