قطار واردات در اقتصاد ایران بدون هیچ مانعی در حرکت است

مجری طرح خودکفایی دانه‌های روغنی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی این محصولات شایسته نیست، گفت: متاسفانه ذائقه اقتصاد ایران متمایل به واردات است،نه تولید داخلی. بیشتر بخوانید