بهروز جنت

بهروز جنت

بهروز جنت

بازار جهانی حلال محدود به غذا نیست/گردش مالی حلال در جهان اسلام

بازار جهانی حلال محدود به غذا نیست/گردش مالی حلال در جهان اسلام

رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، گفت: بازار جهانی حلال در غذا متوقف نشده و در سال های اخیر حوزه هایی مثل دارو، آرایشی و بهداشتی، گردشگری، و...، نیز به این بخش وارد شده است. بیشتر بخوانید

بازار جهانی حلال فراتر از غذا رفته است

بازار جهانی حلال فراتر از غذا رفته است

رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، گفت: بازار جهانی حلال در غذا متوقف نشده و در سال های اخیر حوزه هایی مثل دارو، آرایشی و بهداشتی، گردشگری، و...، نیز به این بخش وارد شده است. بیشتر بخوانید

اخبار ایران و جهان

دیگه چه خبر

موتور جستجوگر خبر