نشست رؤسای استانی حزب اعتماد ملی برگزار شد

نشست رؤسای استانی حزب اعتماد ملی با حضور مسئولان شاخه جوانان، روحانیون، زنان و کمیته مناطق صبح امروز برگزار شد. بیشتر بخوانید