تشییع پیکر شهید «فادی البطش» در نوارغزه

صدها نفر از مردم نوارغزه، پیکر نخبه فلسطینی «فادی البطش» را که در مالزی ترور شد، تشییع کردند. بیشتر بخوانید